17-11-2023 1 min. Rinie van Haren

Vergaderingen van de gemeenteraad

De agenda´s en de stukken vindt u uiterlijk een week voor de vergadering op westmaasenwaal.raadsinformatie.nl.

Rondetafelgesprek Ruimte

Datum: 21 november 2023
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis
Doel: informatie verzamelen

Agenda

• Vaststelling ontwerp Levendig Leeuwen
• Bestemmingsplan Boven-Leeuwen, Kampsestraat 2
• Bestemmingsplan Beneden-Leeuwen Krozenbogerd (verplaatsing Aldi)
• Bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Roggeveld Oost (Leeuwenkwartier)
• Bestemmingsplan Dorpen, herziening molenbiotopen
• Afwegingskader woningbouw 2024

Rondetafelgesprek Samenleving en Bestuur

Datum: 23 november 2023
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis
Doel: informatie verzamelen

Agenda

• Belastingverordeningen 2024
• Najaarsnota 2023
• Septembercirculaire 2023
• Verordening fi nancieel beleid, beheer en organisatie (art. 212)
• Verordening controleverordening (art. 213)
• Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (art. 213a)
• Controleprotocol 2023-2027
• Controleplan en normenkader 2023
• Informatiebeveiligingsbeleid
• Re-integratieverordening Participatiewet
• Lokale omroep

Rondetafelgesprek Ruimte en Samenleving en Bestuur

Datum: 28 november 2023
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis
Doel: informatie verzamelen

Agenda

• Vaststellen programma kostenverhaal en financiële bijdragen 2024
• Delegatiebevoegdheid vaststellen en wijzigen omgevingsplan West Maas en Waal
• Verordening nadeelcompensatie
• Verordening vergunningverlening Omgevingsrecht West Maas en Waal
• Erfgoedverordening

U kunt de vergaderingen live volgen
Wij vergaderen in de raadszaal. U kunt de vergadering ook live thuis volgen via westmaasenwaal.raadsinformatie.nl/live.

Houd de sociale media in de gaten voor actuele informatie.

Inspreken tijdens het Rondetafelgesprek?
Neem dan contact op met de griffier via griffie@westmaasenwaal.nl of telefonisch via 14 0487.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.