05-04-2024 1 min. Rinie van Haren

Vergaderingen van de gemeenteraad

De agenda´s en de stukken vindt u uiterlijk een week voor de vergadering op westmaasenwaal.raadsinformatie.nl.

Rondetafelgesprek Ruimte

Datum: 9 april 2024
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis
Doel: informatie verzamelen

Agenda

• Vaststellen bestemmingsplan Alphen, Molenstraat 7
• Vaststellen bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, bedrijventerrein Veesteeg-Zuid
• Vaststellen bestemmingsplan Boven-Leeuwen, Florastraat 15
• Vaststellen bestemmingsplan Dreumel, Schepenstraat-Hogeweg
• Veegplan schrappen wijzigingsbevoegdheden

Rondetafelgesprek Samenleving en bestuur

Datum: 11 april 2024
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis
Doel: informatie verzamelen

Agenda

• Algemene Plaatselijke Verordening 2024
• Leges evenementen
• Raadsinformatiebrief reacties op het Regioarrangement Rivierenland
• Informatienota voortgang en financiële uitvoering huurovereenkomst Jasmin Group en informatienota plan van aanpak uitvoering motie 29 februari 2024 inzake de opvang van Oekraïnse vluchtelingen

U kunt de vergaderingen live volgen
Wij vergaderen in de raadszaal. U kunt de vergadering ook live thuis volgen via westmaasenwaal.raadsinformatie.nl/live. Houd de sociale media in de gaten voor actuele informatie.

Inspreken tijdens het Rondetafelgesprek?
Neem dan contact op met de griffier via griffie@westmaasenwaal.nl of telefonisch via 14 0487


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.