26-06-2020 2 minuten Rinie van Haren

Vergaderingen van de gemeenteraad

Datum: Donderdag 25 juni
Tijdstip: 20.00 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis
Doel: meningsvorming en besluitvorming


Agenda


Deze onderwerpen staan op de agenda:


HAMERSTUKKEN
• Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 GGD Gelderland-Zuid
• Jaarstukken 2019 Werkzaak Rivierenland
• Begroting 2021 Werkzaak Rivierenland
• Begroting 2021 BSR
• Concept jaarrekening 2019 en begroting 2021 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
• Jaarstukken 2019 Regio Rivierenland
• Begroting 2021 Regio Rivierenland
• Notitie burgerparticipatie in West Maas en Waal
• Uitvoeringsprogramma 2020/2021 Visie leefbaarheid kernen 2030
• Jaarstukken 2019 AVRI
• Jaarstukken 2019 GR MARN
• Begroting 2021 incl. meerjarenraming 2022-2024 van de GR MARN
• Begroting UBR
• Jaarstukken 2019 ODR
• Begroting ODR
• Vaststellen bestemmingsplan de Hanze
• Toepassen coördinatieregeling voor de verplaatsing van de ALDI in Beneden-Leeuwen


DEBATSTUKKEN
• Jaarstukken 2019 BSR
• Vaststellen bestemmingsplan Thematische herziening Agrarisch bedrijven/aanpassen bestemmingsplan buitengebied
• Begroting AVRI


De agenda en de stukken vindt u op www.westmaasenwaal.nl/raadsvergaderingen. Hier kunt u de vergaderingen ook digitaal naluisteren.


Eerste vergadering in juli


Datum Donderdag 2 juli
Tijdstip: 19.00 uur (waarschijnlijk)
Plaats: raadzaal gemeentehuis (waarschijnlijk)
Doel: meningsvorming en besluitvorming
Het definitieve aanvangstijdstip en locatie publiceren wij op 1 juli op de gemeentepagina van De Maas & Waler.


Agenda


Deze onderwerpen staan op de agenda:
• Jaarrekening 2019
• Voorjaarsnota 2020
• Uitwerking meicirculaire 2020


De agenda en de stukken vindt u uiterlijk een week voor de vergadering op www. westmaasenwaal.nl/raadsvergaderingen. Hier kunt u de vergaderingen ook digitaal naluisteren.


Vergadering thuis volgen


Wij adviseren u in verband met de coronamaatregelen om de vergadering vanuit huis te volgen. Dit kan via onze website www.westmaasenwaal.raadsinformatie.nl/live. Ook Radiozender Extra FM zendt de raadsvergaderingen live uit op 107.2 FM en via www.extrafm.nl.


Wilt u toch aanwezig zijn?


Neem dan contact op met de griffier via griffie@westmaasenwaal.nl of bel 14 0487.


Wilt u inspreken?


Mail dan naar de griffier via griffie@westmaasenwaal.nl of bel 14 0487.Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.