31-07-2020 3 min. Rinie van Haren

De waarschuwingen voor weersituaties

We horen het regelmatig bij de uitzendingen over weersverwachtingen. De waarschuwingen die ons moeten behoeden voor onverwacht gevaar door weersomstandigheden, die door middel van verschillende kleuren worden aangeduid. Deze kleurcodes geven het KNMI de mogelijkheid om op- en af te schalen. Naarmate de tijd vordert, wordt steeds duidelijker waar, wanneer en in welke mate de weersituatie zal optreden en kan gekozen worden voor een hoger waarschuwingsniveau. Als het ergste voorbij is, beëindigt het KNMI de code rood en schaalt indien nodig af naar een lager waarschuwingsniveau.

Code groen: geen bijzonderheden

Het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven van een waarschuwing

Code geel: wees alert

Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.

Code oranje: wees voorbereid

Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.

Code rood (weeralarm): onderneem actie

Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet. Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn.

De mogelijke gevolgen voor de maatschappij verschillen per weertype. Deze zijn anders bij een code geel voor windstoten dan bij een code rood voor mist. Daarom beschrijven wij per weertype en kleurcode mogelijke gevolgen en geven specifieke adviezen. Deze teksten over de gevolgen en over wat je kunt doen bij een waarschuwing, zijn met de partners uit het crisisdomein opgesteld.

Wateroverlast in de Nijverheidsstraat op vrijdag 6 juli 2007. Archieffoto: Markeon

Toekomstige ontwikkelingen

Het KNMI volgt als innovatief kennisinstituut de ontwikkelingen op het gebied van waarnemingen, big data en modellen op de voet. Maar houdt ook maatschappelijke ontwikkelingen zoals social media in de gaten. Deze ontwikkelingen maakt steeds gedetailleerdere en specifiekere weersverwachtingen mogelijk. De waarschuwingssystematiek van het KNMI wordt de komende jaren verder verbeterd en aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van dat moment. Zoals de behoefte om waarschuwingen te ontvangen voor een zo specifiek mogelijke plaats en tijd. Ook bestaat de behoefte om de systematiek, meer nog dan nu het geval is, te baseren op de verwachte impact. Daarvoor maken wij gebruik van de kennis en ervaring van de Engelse, Duitse en Franse weerdiensten die hier ook mee bezig zijn. Het KNMI zet in op nieuwe innovatieve technieken om in de toekomst meer gepersonaliseerde weerwaarschuwingen af te kunnen geven

Bron: KNMI


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.