11-09-2020 3 min. Rinie van Haren

Onthulling Herdenkingsmonument tijdens Monumentendag 2020

Door Rinie van Haren Ter ere van de slachtoffer van de represaille-acties van de bezetter in verband met de Meistaking 1943 waarbij direct vijf mannen uit de toenmalige gemeente Wamel zijn gefusilleerd. Ook is er een aantal mannen afgevoerd naar SS-concentratiekampen. Slechts 13 van hen zijn teruggekeerd. Voor die gebeurtenis en als blijvende herinnering aan de slachtoffers zal er op zondag 20 september a.s. een ceremoniële dienst in de Alphonsuskerk plaatsvinden, welke dienst bestaat uit verhalen die verteld worden door nabestaanden, afgewisseld met muziek. Aansluitend zal het herdenkingsmonument achter de kerk worden onthuld.

Twee Leeuwense mensen die zich al enkele jaren inspannen voor de uiteindelijke realisatie van het monument zijn Ria en John van Heck. Nauwkeurig hebben zij al vele jaren gegevens verzameld over de Tweede Wereldoorlog en zodoende ook over de Meistaking van 1943. Uit verzamelde verhalen en gesprekken met nabestaanden is een mooie verhaallijn ontstaan die als leidraad zal gelden voor de ceremoniële plechtigheid in de kerk.

Als het onderwerp van de onthulling ter sprake komt raken de twee niet uitgepraat. ‘We hebben een boekje samengesteld en de verhalen van de oorlogsslachtoffers bijeen gebracht. Familieleden en nabestaanden zijn uitgenodigd en enkelen van hen zullen steeds een stukje van de tekst voorlezen dat betrekking heeft op het verhaal van hun familielid dat als verzetsstrijder of inwoner slachtoffer werd van de gruwelijke handelingen van de bezetter,’ aldus Ria van Heck-Bosch. Aanvankelijk zou de herdenking al op zondag 3 mei hebben plaatsgevonden, een dag voor de Nationale Dodenherdenking. Maar de maatregelen rond het coronavirus maakten dat onmogelijk. ‘Het was natuurlijk jammer voor alle inspanningen die er al waren gedaan, maar we gaan er op zondag 13 20 september alsnog een waardige herdenking en onthulling van maken’, zo vult John vastberaden aan.

Het programmaboekje van de ceremoniële dienst die aanvankelijk op 3 mei zou plaatsvinden, zal gebruikt worden op zondag 20 september. Het ontwerp van het monument ligt ernaast op de foto maar die houden we nog even geheim. Foto: Markeon

In het bijbehorende boekje zijn al die indrukwekkende verhalen samengebracht. Het verhaal van directeur Jan Walraven is veelbesproken en veelal bekend maar er zijn ook diverse verhalen die minder bekend zijn en die voor velen zelfs verrassend of geheel nieuwe zullen zijn. Het Leeuwense echtpaar heeft heel veel werk verzet bij de samenstelling van het boekje, maar ook bij het ontwerp en realisatie van het nieuwe monument dat een plek krijgt op het R.K. kerkhof achter de kerk. ‘We hebben de volledige medewerking van het pastorale team en het bestuur van de Christoffelparochie, waarmee we prettig hebben samengewerkt,’ vertelt Ria. Ook de financiële kant van de realisatie is tot in detail uitgewerkt en tot stand gekomen. Een en ander heeft veel tijd en moeite gevergd, maar is op uiterst professionele wijze uitgevoerd.

Een combo van Con Brio met zangeres Janneke en een viertal solisten van het seniorenorkest zal de plechtigheid muzikaal omlijsten met passende muziekstukken uit hun repertoire,. Pastoor Titus zal een openingswoord uitspreken. Burgemeester Vincent van Neerbos zal bij de onthulling van het monument de aanwezigen toespreken.

De ceremoniële dienst kan slechts door een beperkt gezelschap van genodigden worden bijgewoond vanwege de geldende richtlijnen. De plechtigheid in de kerk op zondag 20 september vangt aan om 14.00 uur waarna aansluitend de onthulling zal plaatsvinden.

Dit artikel kwam tot stand dankzij de welwillende medewerking van Ria en John van Heck.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.