16-07-2021 1 min. Rinie van Haren

Rookmelders binnenkort verplicht voor bestaande bouw

Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wilde dat deze verplichting ook ging gelden voor bestaande bouw. Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is daarna in internetconsultatie gegaan. Hiermee gaf de minister invulling aan het advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en de bouwende partijen om rookmelders voor alle woningen verplicht te stellen.

Brandschoon

Sander Banken onderstreept het gevaar van een onverwachte brand. “De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. Rookmelders redden dus mensenlevens.' Uit TNO-onderzoek van afgelopen jaar blijkt dat rookmelders in alle woningen het risico op dodelijke slachtoffers vermindert. Daarom moet het Bouwbesluit op dit punt worden aangepast en rookmelders niet alleen verplicht worden gesteld voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw.

Inwerkingtreding

Om gebouweigenaren voldoende tijd te geven deze maatregelen in alle bestaande woningen door te voeren, zal de verplichting om rookmelders te hebben geplaatst op elke verdieping van de woning pas per 1 juli 2022 ingaan. Ook worden hiermee problemen voorkomen bij de levering en beschikbaarheid van rookmelders bij leveranciers.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.