26-05-2023 1 min. Rinie van Haren

Uw project van de grond krijgen

De regio FruitDelta Rivierenland waar de gemeente West Maas en Waal deel van uit maakt kent een regionaal stimuleringsfonds. Dit fonds is bedoeld voor innovatieve ideeën, startups en burgerinitiatieven.

De regio wil groeien en bloeien en hiervoor zijn nieuwe ontwikkelingen nodig. Met het regionaal investeringsfonds kunnen wij projecten uit de markt samen mogelijk maken. Als u als ondernemer mooie plannen heeft en een steuntje in de rug kunt gebruiken. Of als u een inwoner bent met een goed idee dat nog niet eerder is uitgewerkt. Dan willen wij u een handje helpen. De plannen moeten wel passen binnen de drie economische speerpunten van de regio. Dat zijn logistiek en vestigingsklimaat, agribusiness en/of recreatie en toerisme. Daarnaast moeten de plannen bijdragen aan de economische ontwikkeling.

Er is dit jaar € 800.000,- beschikbaar, verdeeld over twee aanvraagrondes. De eerste aanvraagronde loopt tot 14 juni 2023. Afhankelijk van het idee kan tot maximaal 50% van de totale kosten vergoed worden. En dat, onder bepaalde voorwaarde, tot een maximaal bedrag van € 100.000,-. Via onze bedrijfscontactfunctionaris kunt u alle voorwaarden krijgen.

Door er samen onze schouders onder te zetten, komen goede ideeën echt van de grond. Ik wil u dan ook oproepen om gebruik te maken van dit fonds. Neemt u dus alstublieft contact met ons op als u ideeën heeft. Wij helpen u graag om uw plannen werkelijkheid te laten worden.

Ans Mol, wethouder gemeente West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.