09-04-2021 1 min. Rinie van Haren

Besluiten gemeenteraad West Maas en Waal

Een uitgebreide besluitenlijst en de achterliggende stukken per 1 april vindt u op de website van de gemeente. De gemeenteraad van West Maas en Waal besloot over het volgende:

• De heer R.A.N. (Rob) Reuvers te benoemen als wethouder en de tijdsbestedingsnorm voor de wethouders vast te stellen; • Het toelaten als fractievolger van de heer J.H.M. (Jan) Hoefnagel tot de rondetafelgesprekken van de gemeenteraad 2018-2022; • Het vaststellen van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021; • Het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma 2021/2022 Visie Leefbaarheid 2030; • (financiële) Afwikkeling verbouwing dorpshuis de Hucht – Alphen; • Het vaststellen van Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie Buitengebied. Met een amendement zijn aan deze Nota een aantal kaders mee gegeven. • Herinrichting Zandstraat Oost.

De motie van de raadsleden Roffelsen en Boerakker-Hijmans (beiden FD West Maas en Waal) en de raadsleden Jagtenberg en Boerakker (beiden VVD) over een ‘toerismeknop’ op de website van de gemeente is unaniem aangenomen.

De motie van de raadsleden de Jong en Reijnen (beiden SP) over vrijstelling van gi¬ften voor mensen in de bijstand is ingetrokken.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.