24-06-2022 3 min. Rinie van Haren

Vrijwilligers met geestdrift ondersteunen Dag van Leeuwen

Door Rinie van Haren

De stilstaande motor van Wiellawaai en de Dag van Leeuwen moet na twee jaren van gedwongen parkeerstand weer worden aangezwengeld. Die start is al in een verregaand stadium en gerealiseerd door een enthousiast bestuur. Nu het feestelijke weekend met rasse schreden nadert, worden ook de vele vrijwilligers weer benaderd om hun broodnodige bijdrage te leveren. Hoe cliché het dan ook klinkt, zonder al die geestdriftige vrijwilligers komt een organisatie nimmer van de grond. De stichting Dag van Leeuwen is dan ook maar wat trots op deze vrijwilligers en het is inmiddels een goede traditie dat elk jaar een vrijwilliger in het zonnetje wordt gezet. Dit jaar niet één, maar een hele club, die onmisbaar is bij tal van activiteiten in Beneden-Leeuwen:

De Activiteitencommissie Beneden-Leeuwen. Foto: Markeon

Op een prachtige voorjaarsavond treffen we de complete groep van acht mannen en één vrouw aan die samen de Activiteitencommissie vormen. Een groep vrijwilligers die bijna iedereen in Lauwe wel kent. Want hoewel ze veel achter de schermen werken, komen we deze onmisbare vrijwilligers ook vaak tegen als verkeersregelaars bij Leeuwense evenementen en activiteiten. Maar wie is nu die Activiteitencommissie en wat doet zij zoal, vroegen we aan de nestor van de groep, Toon Hendriks, die als enige al bij de commissie is betrokken vanaf de oprichting. ‘We geven ondersteuning bij activiteiten in de breedste zin van het woord en organiseren daarnaast ook zelf activiteiten voor de inwoners, zoals de AvonWandel3Daagse. De Activiteitencommissie is de opvolger van het vroegere Sportcomité dat in de jaren 60 en 70 ondermeer Leeuwen Op Stelten en de Sprookjestuin organiseerde.

Naast andere oudgedienden van de AC zoals het enige vrouwelijke lid en tevens voorzitter Jacqueline Coopmans, en verder Rien van Gelder, Jan Elemans en Marcel van Deumel, zijn er mannen die er nu enkele jaren bij betrokken zijn zoals Lambert Romijnders, Theo Peeters, Albert van Raaij en Jos de Waal. Laatstgenoemde is vanuit Winssen in Lauwe neergestreken en heeft dat ervaren als thuiskomen. En dat is wellicht de interne kracht van dit team. Ieder heeft zo zijn en haar kwaliteiten die optimaal benut worden bij de inzet van organisaties om op die manier de leefbaarheid te waarborgen voor het dorp. ‘Want een dorp zonder activiteiten is als een feest zonder muziek.’

Als de commissieleden de activiteiten opsommen waaraan zij hun bijdrage leveren en hebben geleverd en vervolgens herinneringen ophalen, komen ze niet meer uitgepraat. Toch is er ook veel veranderd. ‘Kijk alleen maar naar de regelgeving en wetten', zegt de een. ‘En naar de verzekeringen en veiligheidsnormen', weet de ander. Daar heeft ook het muziekspektakel en De Dag van Leeuwen steeds weer mee te maken. Maar wat er ook veranderd is en wat er ook nog gaat veranderen, het weerhoudt deze actieve leden er niet van hun vrije tijd, hun kennis en enthousiasme in te zetten om al die bezoekers in de gelegenheid te stellen mooie momenten te beleven. Dat begint al met de opbouw van de tent. Toon zorgt voor het water, anderen helpen mee de tent op te zetten en afzettingen te plaatsen. En als dan 's nachts het monotone geluid van de bladblazers in de feesttent de plek inneemt van de feestmuziek, is Wiellawaai weer te einde. En in alle vroegte wordt het gehele terrein weer gerangeerd en herschikt voor de grootste familiedag van de regio. Wegafzettingen, stroompunten aanleggen, tal van hand- en spandiensten, de Activiteitencommissie is erbij. ‘Wanneer wij genieten? Als iedereen die komt het naar zijn zin heeft.’


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.