20-11-2020 1 min. Rinie van Haren

Besluiten gemeenteraad 12 november

Een uitgebreide besluitenlijst en de achterliggende stukken vindt u op de website van de gemeente. De gemeenteraad van West Maas en Waal stelde het volgende vast:

• Verordening en stimuleringslening duurzaamheid 2020
• Krediet voor vervanging van bruggen Merenweg en Zijvond
• Wijziging gemeenschappelijke regeling VRGZ
• Stopzetten pilot inzameling babyluiers en incontinentiemateriaal

Een amendement van SMW over het continueren van de inzameling van babyluiers en incontinentiemateriaal werd met één stem voor en 14 stemmen tegen verworpen.

Een motie van het CDA, de FD en de VVD over het instellen van een regionaal raadsonderzoek naar de gemeenschappelijke regeling AVRI conform artikel 155a van de Gemeentewet werd unaniem aangenomen.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.