02-12-2022 1 min. Rinie van Haren

Vergadering va de gemeenteraad

Datum 8 december 2022
Tijdstip: 20.00 uur
Plaats: raadszaal gemeentehuis
Doel: meningsvorming en besluitvorming

Agenda

Voorlopig staan deze onderwerpen op de agenda:
HAMERSTUKKEN:
• Transitievisie warmte
• Principeverzoek Sluissestraat 3A Maasbommel
• Principeverzoek Woerdsestraat ongenummerd Altforst
• Principeverzoek Grootschalig grondverzet Landgoed van Maas & Waal (Achtmorgen)
• Bestemmingsplan Rooijsestraat 45 Dreumel
• Bestemmingsplan Molenstraat Boven-Leeuwen
• Toekomst bestendig wonen regeling
• Tarievenverordening Welzijnsaccommodaties
• Belastingverordeningen 2023
• Verordening Commissie Bezwaarschriften
• Verordening interne en externe klachtenbehandeling
• Controleprotocol en Normenkader
• Septembercirculaire 2022
• Plan van aanpak Regionale samenwerking regio Rivierenland

DEBATSTUKKEN:
• Zwerfafval beleid
• Beheer- en Onderhoudsrapportage Verhardingen 2022-2026
• Najaarsnota 2022
• Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Kraanbaan Beneden-Leeuwen fase 1,2 en 3
• Beeldkwaliteitsplan klimaatadaptatie
• Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit West Maas en Waal

De agenda en de stukken vindt u uiterlijk een week voor de vergadering op www.westmaasenwaal.nl/raadsvergaderingen.
Op 29 november is er nog een rondetafelgesprek Ruimte en Samenleving en Bestuur. De raadsvoorstellen die hierin behandeld worden, gaan ook voor besluitvorming naar de raadsvergadering van 8 december. Houd de sociale media van de gemeente West Maas en Waal in de gaten voor de actuele informatie.

Wilt u inspreken?
Kijk op www.westmaasenwaal.nl/inspreken
U kunt de vergadering ook live thuis volgen. Dat kan via onze website westmaasenwaal.raadsinformatie.nl/live. Hier kunt u de vergadering ook later terugkijken.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.